Dahua Thailand

จำหน่าย กล้องวงจรปิด Dahua

  โทรเลย!! 082-345-7773

ID รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ราคาปกติ ราคาพิเศษ ประกัน รายละเอียด
171 HAC-HDW1000M-S3 (TCT) (B) HAC-HDW1000M-S3 (TCT) 1MP / 720p / Lens 3.6mm / Smart IR 30m / IP67 / DC12V 760 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
88 HAC-HDW1000M-S3 (A) HAC-HDW1000M-S3 1MP / 720p / lens 3.6mm / IR 30m / IP67 / DC12V 760 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
89 HAC-HFW1000SL (A) HAC-HFW1000SL 1MP / 720p / Lens 3.6mm / IR 30m / IP67 / DC12V 760 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
1821 HAC-HDPW1200R (B) HAC-HDPW1200R 2MP Lite / 1080p / Lens3.6 mm. / Smart IR 30m / IP67 DC12V 890 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
92 HAC-HFW1000SP-S3 (A) HAC-HFW1000SP-S3 1MP / 720p / Lens 3.6mm / IR 30m / IP67 / DC12V 890 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
1774 HAC-HDW1100M-S3 (A) HAC-HDW1100M-S3 1MP / 720p / lens 3.6mm / IR 30m / IP67 / DC12V 890 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
2385 HAC-HDW1200SLP (A) HAC-HDW1200SLP 2MP / 1080P / lens 3.6mm / IR30m / IP67 / DC12V 910 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
175 HAC-HFW1000RM (TCT) (B) HAC-HFW1000RM (TCT) 1MP / 720p / Lens 3.6mm / Smart IR 20m / IP67 / DC12V 930 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
1775 HAC-HFW1100SP-S3 (A) HAC-HFW1100SP-S3 1MP / 720p / lens 3.6mm / IR 30m / IP67 / DC12V 1,020 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
97 HAC-HFW1200SLP (A) HAC-HFW1200SLP 2MP / 1080p / 3.6mm fixed lens / Smart IR 30m / IP67 / DC12V 1,040 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
177 HAC-HFW1200RM (TCT) (B) HAC-HFW1200RM (TCT) 2MP / 1080p / 3.6mm fixed lens / Smart IR 20m / IP67 / DC12V 1,040 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
1819 HAC-HDW1200M-S3 (B) HAC-HDW1200M-S3 2MP Lite / 1080p / 4 in 1 / 3.6 mm / Smart IR 30m / IP67 / DC12V 1,040 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
93 HAC-HDW1200M-S3 (A) HAC-HDW1200M-S3 2MP / 1080p / 3.6mm fixed lens / Smart IR 30m / IP67 / DC12V 1,040 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
1777 HAC-HDBW1100E-S3 (A) HAC-HDBW1100E-S3 1MP / 720p / Lens 3.6mm / Smart IR 20m / IP67 / DC12V 1,150 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
98 HAC-HDW1100EM-A-S3 (A) HAC-HDW1100EM-A-S3 1MP / 720p / Lens 2.8mm / Smart IR 50m / IP67 / 12VDC 1,150 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
2387 HAC-ME1200B-PIR (A) HAC-ME1200B-PIR 2MP / 1080p / 2.8mm. fixed lens / Smart IR 20m. / IP67 / DC12V 1,170 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
99 HAC-HFW1200SP-S3 (A) HAC-HFW1200SP-S3 2MP / 1080p / 3.6mm fixed lens / Smart IR 30m / Ip67 DC12V 1,250 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
2388 HAC-HFW1200TP-S3 (A) HAC-HFW1200TP-S3 2MP / 1080P / lens3.6mm / IR 30m / IP67 / DC12V 1,280 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
104 HAC-HFW1100DP-S3 (A) HAC-HFW1100DP-S3 1MP / 720p / Lens 3.6mm / Smart IR 80m / IP67 / DC12V 1,280 ลดสูงสุด 30% 2 ปี
2393 HAC-HFW1200BP-S3 (A) HAC-HFW1200BP-S3 2MP / 1080p / 3.6mm fixed lens / Smart IR 50m / IP67 / DC12V 1,300 ลดสูงสุด 30% 2 ปี